Birou Executor Judecatoresc Mociran Viorel

0727.503.900 / 0261.714.084

executor_mociran@yahoo.com / bejmociranviorel.office@yahoo.ro

Satu Mare, Str.Mihai Viteazul nr. 19, Ap. 30

Competenta de executare
in raza Curtii de Apel Oradea
Judetele Bihor si Satu Mare

Birou Executor Judecatoresc Mociran Viorel

Biroul executor judecatoresc Mociran Viorel este specializat in indeplinirea procedurilor specifice de executare silita civila, notificarea actelor, recuperarea pe cale amiabila si prin executare silita a creantelor.

Biroul executorului judecatoresc Mociran Viorel a fost inregistrat la 10 aprilie 2008, in Registrul executorilor judecatoresti detinut de Curtea de Apel Oradea cu competenta de: executare Satu Mare, executare Bihor si executare Oradea.

Biroul executorului judecatoresc Mociran Viorel este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe Langa Curtea de Apel Oradea, fiind numit prin Ordinul Ministrului Justitiei nr.785/2008.

BEJ Mociran Viorel colaboreaza cu o echipa formata din specialisti, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.
Organizarea si structura biroului permite rezolvarea cu rapiditate si eficienta a cauzelor ce ii sunt incredintate, pentru executare Satu Mare, executare Bihor si executare Oradea.

Profesionalismul nostru este pus in slujba satisfacerii clientelei, cu respectarea stricta a cadrului juridic care reglementeaza activitatea executorilor judecatoresti.